İhtär insannarın yortusun hazırlamasına katıldı fond «Benim Kongazım»küüyün primariyasın yardımınnan

«Benim Kongazım» fondun kurucusu Mihail Karaseni, angısı Kongaz küüyündä duudu. O 11 iş adamlarlan barabar kurdular  bu fondu. Fondun kurucusu nışannadı, “onnarın birliinä girer iş adanları, angıları düşünerlär kendi küüyün eceli için”.

“Bizä danıştı Kongaz küüyün primariyası, da büün biz herbir ihtär insanı nışşannayacez.Bu bir saygılık insannara deyni, angıları yaşȇrlar küüdä. Annȇrım, ani bizim pensionerlarda diil hepsi kolay. Var çok soruşlar, onnar yaşȇrlar sade kendi uşakların yardımınnan. Umutlanȇrım, ani bu fond olacek bir köprü, angısı birliştirecek insannarı”,- annattı Mihail Karaseni.

Büünkü gündä Kongaz küüyündä yaşȇȇr 1900 pensionerdan zeedä. Onnarın bir payına lääzım hatırlamak.

“Bizdä işleer 10 soţial işçici, angıları yardım ederlär bizim pensionerlara. Adȇȇrım hepsinä saalık, gençlär dä saysınnar ihtär insannarı. Biz lääzım hesaba alalım onnarın bakışlarını”,- Kongaz küüyün primarın işini yapan İvan Keleş.

Yortun musaafirleri nışannadılar, ani burada onnar buluştular kendi dostlarınnan, getirdilär aklarına geçmiş vakıtları hem duydular kasavet hem saymak kendilerinä deyni.

“Çok emoţiya kablettik. Organizatorlara saaol”,- paylaştı duygularınnan Kongaz küüyün yaşayannı.

“Sevinerim, ani unutmȇȇrlar ihtärları. Yıllar geöti, uşaklar gittilär. Bizä lääzım bölä yortular. Saaolun!”,- annattı küüyün öbür yaşayanı.

“Burada biz gördük kendi dostlarımızı. Sevindim, ani hepsi duyȇr kendilerini ii”,- nışannadı küüyün  yaşayanı.

“İşledim kolhozda şofer 31 yıl. Pensiyadayım, dinnenerim. Biraz etmeer, ama çekeriz”,- notaladı Kongaz küüyün öbär yaşayanı.

Kongaz küüyün yşayanı Kiriye Frangu bu yıl tamannadı 73 yıl. Onun herbir günü dolu sevinmeliklän, bu şennik 14 uşaan, 33 unukanın hem 6 unukanın ooluun hatırınnan.

“Bän 41 yıl kolhozda işledim. Büün kablederim 1600 ley. Zoor yaşamaa, ama Allahın hatırınnan hepsi var”,- annattı Kiriya Frangu.

Bu gün Kongaz küüyün ihtär yaşayannarına  “Benim Kongazım” fondu verdi paket imek mallarınnan.

“Benim Kongazım” fondu kuruldu 2019 yılda. Büünkü gündä o sayȇr 12 iş adamınını, angıların önemli neeti – yardım etmää nevoyallı insannara, küüyün tradiţiyalarını geeri çevirmää.