Komrat munuţipal gençlerin nasaatı taa bir gençlerin ayirması yapȇr, bunun için söleniler Komrat munuţipal gençlerin nasaatın saytında.

Bölä karar alındı, açan birkaç genç nasaatçilar çiktılar gençlerin nasaatından, da kandidat munţipal nasaatına oldular.

Ki kandidat mumiţipal gençlerin nasaatına olmaa, lääzım anketayi yazmaa. Sora kandidatlarlan lafetmär olacek. Düzülü komisiya gençlerin nasaatın içindä en ii kadidatları ayiracek.

«Gençlerın muniţipal nasaatçinın başın laflarına görä “nasaatında bulunarkan, var nasıl çok kolay işlär yapmaa. Bu iş parasiz, lääzım sade kendi kasabasını sevmää. Gençlerin nasaatında var nica üürenmää işlemää bilä, da bu yaşamakta pek önemli”, — nışannadı Komrat muniţipal gençlerin nasaatçinın başı Panä Ivan.

Ki Komrat gençlerin nasaatci olmaa lääzım 16-30-dan yaşta olmaa. Taa lääzım Komratta yaşamaa.

Nışannayacez, ani Komrat muniţipal gençlerin nasaatı yaptı çok oluşlar gençlerä deyni. Birisi ondan bu sokak muzika avşamı, angısı kultura evinnän yannaşık geçti.

 

Sergey Roşka