Gagauziyadan, Moldovadan hem başka devletlerdän binnärlän yaşayannar var nicä pay alsınnar bir gözäl hem meraklı «Gagauz Şarap Yortusu» festivalinda, angısı geçecek Kasım ayın 10-da, Komrat kasabanın orta meydanında. Bu yortu yardım eder illerletmää hem koorumaa gagauz halkın adetlerini.

Her yıl «Gagauz Şarap Yortusu» geçer Komradın orta meydanında. Yortunun programması taa kabul edilmedi ofiţıal uurunda, ama bekleniler, ani o geçecek pek meraklı, haberledi Gagauziya Kultura bakanıın başı Marina Semönova.

«Yortuda pay alaceklar Gagauziyanın anılmış artistleri. Başka devletlerdän muzikantlar olmayaceklar.Yortunun en önemli neeti – illerletmää  gagauz şarabın yapılmasını. Hepsi musafirleri karşılayaceklar evcezlerdä, da ikram edeceklär daatlı gagauz şaraplan hem milli imeklärlän», söledi Marina Semönova.

Marina Semönovanın laflarına görä, bu yıl «Gagauz şarap yortusu» geçecek Kasım ayın 10-da. Olayda pay alaceklar şarap yapan kurumnar hem çiftçilik çorbacılıklar bütünnä Gagauziyadan.

 

Zinaida Efremova