İmäk mallarını korumak agensvosunun (ANSA) başının Mihail Tukanın laflarına görä, Komrat kasabasının bir sektorunda öldü domuzlar. Bundan sora ANSA uzmannarı ölmüş domuzlardan kan aldılar analiz yapmaa deyni.

«Ceviz ayın 26-da biz kablettik analizlerin çıkışlarını, angılarında belli edildi, ani domuzlarda afrikan çumasının hastalıı vardı. Biz yapacȇz hepsini deyni bu infekţiyä yayılmasın», — söledi İmäk mallarını koorumak agensvosunun başı Mihail Tukan.

Başkanın ilk yardımcısı Anatoliy Usatıy teklif etti maasus uzmannara taa tez çozmää bu soruşu.

«Günün bitkisinä kadar lääzım maasuz punktları yapmaa deyni uzmannar işlesinnär, taa onnara lääzım imää getirmää hem maasuz kolaylıkları kurmaa deyni hastalıı yok etmää», — urguladı Anatoliy Usatıy.

Komratta bu gün bildirildi karantin. Komrattan çıkmaa deyni bütün transport lääzım olacȇk geçsin kontrolü hem dezinfekţiyäyi geçsinnär. Hayvannarın da gezdirilmesi kasaba içindä hem onun kenarlarında yasak ediler. Bundan kaarä yasak ediler diri hayvannarın hem domuz yaanısının götürülmesi kasabadan.

«Domuzlar bundan sora var nicä olacȇk kesilsin sade veterenarların izinindän sora. Domuz yaanısı satılacȇk panayırda, ama yaanı büük kontrolü geçecek», — urguladı Mihail Tukan.

İki yılın içindä Gagauziyada afrikan çuması belli edildi  Bejgöz küüyündä hem Valkaneş kasabasında. Ozaman infekţiyäynın yayılmasını durgudabildilär.

«Afrikan çuması öldürer hem yaban, hem ev domuzlarını. Bu hastalık – hayvannarın hastalıı», — urguladı Tukan.

ANSA tutȇr durumu control altında hem haberleer domuzların çorbacilarını tutsunnar lääzımnı kuralları: doyurmamaa hayvannarı türlü işlärlän, brakmamaa onnarı açık erlerdä.

 

Zinaida Efremova