Güzün hava diişer, güünär kısalȇr, da lääzım hazır olmaa ona, ani insanın güüdesi taa az güneş sıcaanı hem şafkı kableder. Doktorlar nasaat ederlär taa çok vitamin imää, deini immuniteti kaavileştirmää hem da yavaş- yavaş suuklara hazırlanmaa.

Vakıt diiştikçä, insanın imäk payı da diişer, onuştan da ilin yaz imekleri hiç uymȇȇrlar bu zamana, neçinki organizmaya suuk zamanda lääzım taa da çok energiya. Güz vakıdında çoyu insan suuklȇȇr, nışannadı doktor Anna Bujadjı.

«Hava hergün diişer, olȇr taa da suuk, onuştan lääzım giinmää havaya görä deyni suuklamamaa. Güzün türlü vitaminnär var, onnarı lääzım imää: alma, armut, bal, aaç çilää, morkva, çukundur. Taa çok su hem çay içmää. Kim hastalandı suuklamaklan var nicä suan hem sarmısak isin. Limondan da çok fayda var. Suuklamaklan hasta insannar lääzım ilaçlansınnar türlü faydalı çaylarlan, hem soluklandırsınnar içerleri, deyni virusları uuratmaa», —  urguladı doktor.

İnsanın organizması duyȇr diişilmekleri havada, onuştan da taa suuk vakıtlarda adam taa çok kuvet harcȇȇr. Avşamnen güzün var nicä üşümää, var nicä baş acısı olsun, kuvetsizlik hem suuklamak simptomnarı. Bundan kaarä haliz suuklanmış insannarı sayısı büüyer.Deyni olmaa saalıklı, lääzım organizmayı suuklara hazırlamaa. Doktorlar nasaat ederlär, deyni hepsi yaşayannar koorusunnar kendi saalıını, deyni zarar kendilerinä getirmemää.

 

Zinaida Efremova