Ceviz ayın 22-ndӓ Kazayak küüyündӓ geçti “Sevda dalgaları” festivali, angısı baalı folklor oyunnarına hem türkülerinӓ. Bu olayın geçirmesinin iniţiatoru oldu erindeki “Sevda” folklor ansamblisi.

Folklor festivali “Sevda dalgaları” Kazayak küüyündӓ geçer artık 3-ncü yıl. Olay toplêêr Gagauziyanın hem başka devletlerin folklor kollektivlerini. Butakım, bu yıl bu olayda pay aldılar kollektivlär Bolgariyadan, Ukrainadan, gagauz küülerindän: Kiriet — Lunga, Beşgöz, Beşalma, Kopçak hem Tarakliya dolayın Korten küüyündӓn.

Bizӓ deyni bu festivaldostluk festivali olȇr bizim halkın hem gagauzların arasında. Var çok benzeyӓn kıpımnar halk oyunnarında hem türkülerindӓ. 3 yıl geeri biz geldiydik Kazayak küüyünӓ. Ozaman geçӓrdi yortu, baalı ”Sevda” kollektivın kurulmasının 30 — cü yıldönümünӓ. Ozaman biz ilk kerӓ tanıştıydık gagauz folklorun yaradıcılıınnan, da dostlaştık”, – annattı “Rosna kitka” folklor kollektivın payalanı Bolgariyadan.

“Sevda” ansamblisinin başı Pelageya Çoban annattı, ani festivali “Sevda dalgaları” geçirmӓӓ deyni ideya peydalandı hem ilerledi kolektivın 30 yılın işinin sırasında.

“Biz sanêrız, ani sevgi peydalanêr insanın canında ana tarаfına, kendi kulturamıza hem halkımızın tradiţiyalarına. Dünneyi kullanmaa deyni lӓӓzim nekadar taa çok sevmӓӓ. “Sevda” ansamblisindӓ türkülerin hepsi temaları sevgi temaları. Biz isteeriz, ki bu sevda dalgaları gitsinnӓr bizim küüyümüzdӓn nekadar taa uzaa. Umutlanêrız, ani yıldan yıla festivaldӓ pay alacȇklar taa çok kollektiv. Bizdӓ bir neet, ani insannarın canına sevda girsin folklor türkülerin, halk oyunnarın hem bizim dedelerin adetlerin yardımınnan”, – nışannadı Pelageya Çoban.

Festivaldӓ yapıldı halk el ustalıı sergisi dä.

“Bizim vakıtlarda siirek var nicӓ buluşmaa insannarlan, angıları kendi ellerinnӓn türlü işleri becererlӓr yapmaa incӓ zanaat uurunda. Insan kullanmış dedelerimizin adetlerini hem gösterer onun zenginniini. Kulturamızı, tradiţiyalarımızı lӓӓzım ilerletmӓӓ kendi kuvedinnän. Gençlerӓ deyni bu bir ii örnek. Pek şeniz, ani var kolaylık buluşmaa hem göstermӓӓ başka halkarın folklorunu”, – paylaştı “Sevda” ansamblisinin payalanı Aleksandra Kel.

Festivalin en önemli neetiydi: toplamaa hem dostlaşmaa avtonomiyanın hem başka devletlerin halk kollektivlerinnӓn, ki kullanmaa hem ilerletmӓӓ başka halkların özelliklerini.

 

Natalya Radiş