Güzlüklär – çiftçiliin ekonomikasının baş ekmää. Avtonomiyada, herzamankı gibi, ceviz ayın bitkisindä çekedilerlär ekilmää güzlüklär, ama bu iş pek baalı hava durumuna, onuştan çiftçilär bekleerlär yaasın yaamur deyni bereket ii olsun.

Yaamurların yoksuzluun beterinä güzlüklär var nicä zararlasın, bu durum şindi pek aktual durȇr avtonomiyada. Çiftçilär bekleerlär yaamurlar yaasınnar, deyni ekmää hepsi tohumnarı, haberledi Çiftçilik bakanıın başı Andrey Dimitroglo.

 «Çiftçilär şansora çekettilär işi, ama ekerlär boodayı kuru topraa o kırlarda, angılarını etiştirdilär sürmää ilerdän. Kırların çok sayısı taa sürülmedi, hepsi yaamurları bekleer», söledi Andrey Dimitroglo.

Hava durumunu gözledän devlet izmetindä haberledilär, ani yakın vakıtlarda Moldovada yaacȇk yaamur.

«Ceviz ayın 25- dä avşamnen hem ceviz ayın 26 -27 –dä yaamurlar yaacȇklar. Temperatura gecä + 10 +15 °С kadar olacȇk, +17 + 20°С da gündüz. Yaamurlardan sora ayın bitkisinä kadar hava genä isınacȇk +27 °С kadar»,haberledilär hava durumunu gözledän devlet izmetindä.

Çiftçilik bakannıın başının Andrey Dimitroglunun laflarına görä, Gagauziyada lääzım ekilsin 42 gektara yakın güzlük çeşitleri. Güzlükleri ekmää başladılar taa geçan hafta. Bu işlär sürteceklär canavar ayın yarısına kadar.

 

Zinaida Efremova