Erli kuvetlär seçimnerindä Komratta primar erinä ayırılmaa neetini belli ettilär 4 kandidat.

Gagauziyanın baş kasabasının 2-ci primar mandatı için yarışacak Sergey Anastasov Soţialist Partiyasının yardımınnan. Bu seçimnerdä ona konkurent olaçeklar: baamsız kandidatlar Stepan Kara hem Dmitriy Manol, Galina Kiräkova Şor partiyasından.

Komrat munuţipal sovetinä birär kandidat belli ettilär 7 partiya: Soţialist Partiyası, Naşa Partiya (Bizim partiya), Şor Partiyası, Demokratik Partiyası, ACUM bloku hem Kommunist Partiyası.

57 kandidat gider nicä baamsız, haberledi №36/1 Dolay seçim sovetin başı Olga Patutina.

Nışannayacȇz, ani erli seçimnerindä kandidat olmaa isteyän kişilerin dokumentlerin kabledilmesi hem registraţiyası kapandı ceviz (sentäbr) ayın 19-da.

Moldovada primarlar hem erli sovetlerinä seçimnär geçecek canavar (oktäbr) ayın 20-dä.