Çadır – Lunga kasabasında primar erinä seçilmää neetini belli etti sade 2 kandidat. Muniţipal sovetinä kendi kandidatlarını belli ettilär 4 partiya.

Butakım, ceviz ayın 19 – na kadar primar erinä seçimnerä kandidaturalarını verdilär: Anatoliy Topal Soţialistlär Partiyasından hem Mihail Mihalçenko Şor Partiyasından.

Çadır – Lunga muniţipal nasaatına kandidatlarını belle ettilär 4 partiya. Soţialistlär Partiyası, Naşa Partiya (Bizim Partiya), Şor Partiyası hem Komunistlär Partiyası.

19 kandidat muniţipal nasaatına gider nicä baamsız.

Ceviz ayın 19-na kadar belli olmuş kandidatların sayısı hem sırası yazılı Çadır – Lunga primariyanın saytında.

Moldovada primarlar hem erli sovetlerinä seçimnär geçecek canavar (oktäbr) ayın 20-dä.