Komratta bulunan M. K. Atatürk adına biblioteka geçirer esse yarışmasını temaya «Türkiya — Gagauziya kardaşlıı». Yarışma baalı Türkiye kurulmasının yıldönümünä.

Bibliotekanın direktoru Vasilisa Tanasoglo annattı GRT-ya, ani yarışmakta var nıcӓ pay alsın hepsi, kim isteer 15 yaşından 35-dӓn. Hepsi yaratmalar lӓӓzım yazılsınnar gaguz dilindӓ 1-3 sayfada.

“Bu yarışmakta payalannar yaratmalarında lääzim aţıklasınnar kendi fikirlerini Türkiye hem Gagauziya arasında ilişikleri için. Canavar (oktäbr) ayın 10-nadan esse yazılarını lӓӓzım yollamaa emaila: [email protected]», yada getirmää bibiotekaya. Herbir payalan yaratmasının üstündä lӓӓzım nışannasın kendi soyadını, adını, boba adını hem telefon nomerini”,- annattı Vasilisa Tanasoglo.

Yarışmanın tarayannarı belli olacȇklar canavar ayın 28 — dӓ – Türkiye devletin kurulması yıldönümün kutlamak günündä. Tarayannar baaşlanacȇklar Yunus Emre adına institutun öndericilerinnän.