Kendi biznesini çekettirän işadamnarı için gid kiyadı çıkarıldı. Bu gidı var nicä kullansınnar hepsi işadamnarı. Onu hazırladı Gagauziya İşadamnarına bilgilärlän yardım edän merkezi(RBISC). Bu gid yardım edecek işadamnarına taa derindän girmää biznes uuruna avtonomiyada.

Gagauziya İş uurunda bilgilendirmäk hem yardımnamak merkezin başı Tatiana Donçeva haberledi, ani gid yardım edecek eni iş adamnarına illerletmää kendi işini.

« Gagauziyada ilk sefer bölä bir kiyat çıkarıldı. İlerdä o var nicä taa enilensin, ama şindiki zamanda o pek lääzım bizim işadamnarımıza. Onun yardımınnan onnar var nicä taa başarılı olsunnar », — söledi Tatiana Donçeva.

Gid kiyadın baş avtoru Sergey Zaharçenko annattı, ani bu kiyatta var faydalı informaţiya,angısının yardımınnan onnar kendi proektlar hem programalar için finansları taa kolay bulabileceklär.

«Kiyadı yaparkana, bizdä vardı neet, deyni yazılı informaţiyäyi annasınnar genç işadamnarı da, neçinki üridik hem kanon uurunda haberleri pek zor annamaa. Strukturaya görä oldu bir kiyat, angısını var nicä okusunnar hepsi iş adamnarı», —  urguladı gid kiyadın baş avtoru Sergey Zaharçenko.

Ekonomika bakannın başının yardımcısı Tatiana Spatarenko nışannadı, ani bakmayarak ona, ani avtonomiyada var biznes bölümneri, angıları çok vakıt şansora işleerlär, kuvetlär savaşȇrlar yardım etmää işadamnara, angıları ancak çekettirerlär işini.

«Bu kiyat ancak işi çekettirän işadamına deyni yapıldı. Sanȇrım, ani öbür işadamnara da var faydalı bilgilär, neçinki hepsi işi başlaarkana yannışlık yapardılar. Bu gid kiyadında var informaţiya çoyu proektar için, angıları Moldovada yapıldılar. Bu dokument üüsek kalitedä yapıldı», — söledi Tatiana Spatarenko.

İşadamın gidı hazırlandı Gagauziya İş uurunda bilgilendirmäk hem yardımnamak merkezinnän. Kiyadın proektini yaptı Gagauziya Bakannık komiteti. Para verildi Evropa Birliinnän.

Şindiki zamanda tiparlandı gid kiyadının 300 parçası. İşadamnarı, angıları isteerlär kabletmää onu, var nicä danışsınnar Gagauziya İş uurunda bilgilendirmäk hem yardımnamak merkezinä (RBISC) Komrat, Çadır hem Valkaneş kasabalarında. Eni yıldan sora taa 300 kiyat tipardan çıkacȇk.

Zinaida Efremova