Eni üürenmäk yılın çeketmesinnän «Hatırlı malilär hem dädular» kampaniyasının volontörları genä çekettilär kendi işini Gagauziyada, haberler avtonomiya poliţiya bakannıı.

«Hatırlı malilär hem dädular» kampaniyasının neeti baktırȇr uşakların korumasını yolda, açan onnar giderlär okula hem okuldan evä dönerlär.Bu proekt kuruldu 2018 yılda da her gün yardım eder azaltmaa yol razgelmelerini hem korumaa üürenicileri yollarda. Kampaniyanın volontörları hergün çalışȇrlar yolların en korkunç erlerindä yarım sekizdän saabalän yarım ona kadar, sora da gündüz yarım birdän yarım üça kadar.

«Hatırlı malilär hem dädular çalışȇrlar poliţiya uzmannarınnan hem askerlärlän barabar. Onnar yardım ederlär şkolacılara dooru aykırlamaa yolları, koruyȇrlar onnarı türlü yol razgelmelerindän. Gagauziyada “hatırlı malilär hem dädular” volontör olarak işleer büük yaşta 45 insan . Şindi da 3 hatırlı unuka onnara katıldı», — haberledi Poliţiya bakannıın uzmanı Oksana Goţenko.

Kampaniyä «Hatırlı malilär hem dädular» geçer bütün Moldovada. Her gün bindän zeeda volontör çıkȇr okulların yanına, deyni yardım etmää uşaklara dooru aykırlamaa yolları hem bakȇrlar, ani uşaklar zararlanmasınnar maşinalardan.

 

Zinaida Efremova