Gagauziya çiftçileri başladılar toplamaa almaları. Bu yıl bereket var, ama meyvaların kalitesi 2018 yılınkına görä taa prost.

Avtonomiyanın çiftçilik bakannıında haberledilär, ani bereketin satılmasınnan, eksportlan hem tutmak erlerinnän çiftçilerdä problema yok.

«Konserva zavodları büünkü gündä almaları işlederlär, çiftçilerin çoyu bereketi suutma erlerinä erleştirerlär.Onnarın hepsinin var kolaylıkları bereketini sınır aşırıya satsınnar: Russiyaya hem başka devletlerinä. Meyvalar, angıları kalaceklar burada, zavodlara götürüleceklär. İşletmelär almaları satın alacȇklar 1.20 leya yakın kila için», — söledi çiftçilik bakannıın başı Andrey Dimitroglo.

Çiftçţilär, angıları almaların büütmesinnän zaanatlanȇrlar, haberledilär, ani bu yıl bereketin kalitesi diil pek islää, bu üzerä ȇksport var nicä olmasın.

«Kuraklık biraz bozdu bereketi. Bu yıl 7  -8% onun sayısı taa az nekadar geçän yılda.1.5 leya kilasi isteeriz zavoda satmaa. Paalar küçük –bu bir problema», — söledi Beşalama küüyundän bir çiftçi.

«Öbür haftada şansora çekedecez toplamaa almaları. Bu yıl ufak almalar oldu, var nicä meyva suyunu yapmak için zavoda satmaa. Hepsi çiftçilerdä bereket taa az oldu, diil sade bendä», — söledi taa bir çiftçi Ferapontievka küüyündän.

Bereketin toplanması diil çoktan çeketti. Gagauziyada alma başçelerindä 90 % kış almaları büüyer. Soylardan taa çok «Аydared», «Golden Delişes», «Florena», «Semerenka» alma çeşitleri büüyerlär.

Meyvaların toplanması canavar ayın bitkisinä, kasım ayın çeketmesinä kadar sürtecek.

 

Zinaida Efremova