Bu yıl semiçka ekildi 30 ektardan zeedä. Büünkü gündä 85- 90% semiçka şansora toplanıldı. Bereketin azalması oloyun paasını diiştirecek mi, annattılar çiftcilik Bakannıında.

Semiçkanın bereketi olacek 15 % taa az, nekadar 2018 yılda, ama onun bütün bereketi geçmiş yılındakı uuruna yakın olacȇk, neçinki bu yıl semiçka taa çok toprakta ekildi. Bunun için haberledi çiftçilik bakanıın başı Andrey Dimitroglo. Bununnan bilä o açıkladı, nicä bu durum gösterilecek oloyun paasında.

«Çifçi çorbacılıklarınnan satılan semiçkanın paası bu yıl ta az geçmiş yıllara görä. Ozamannar bir kila 6.5 – 7 ley edäärdi, şindi sa bir kila  5 lei edecek. Ama hep okadar, oloyun paası kalkmayacȇk», — dedi Dimitroglo.

Çiftçilik bakannın başı urguladı, ani bereket bu yıl taa az olacȇk kuraklık beterinä. Yaamurların yoksuzluu başka çiftçilik kulturalara da zarar verdi.

 

Zinaida Efremova