Moldovanın politehnika institutunda karar aldılar student nota kiyadından vazgeҫmӓӓ – şindi studentlӓr kendi ballarını var nicӓ internettä control etsinnӓr. Bu ӧrnӓӓ esaba aldılar tehnik universitetindä dä. Butakım, üürenicilerin olacȇk kolaylıkları kendi başarlarını internettӓ bakmaa.

Tehnik universitetindä bu yıldan beri brakıldılar student nota kiyatlarından. Bütün bilgileri studentlӓr üürenebileceklär platformada, angısını kurdu universitetin administraţiyası.

Studentlerä deyni, angıların yok kolaylıı interneda girmӓӓ, institutun herbir blokunda yapıldı maasuz terminallar, angılar gӧstereceklӓr institutun veb-sayfasını – orada onnar kendi notalarını bakabileceklär.

Studentlӓr lӓӓzım olacȇk girsinnӓr universitetin saytına hem kendi parolünü yazsınnar. Butakım üürenici kabledecek lӓӓzımnı informaţiyayi hem kendi başarılarını üürenmesindä, annattı GRT — ya Moldova tehnik universitetin rektoru Viorel Bostan.

“Üürenicinin var kolaylıı bakmaa informaţiyayı kendi üürenmesi iҫin, derslerin sırası için, universitetin haberlerini hem personal vergilerini, angılarını o var nicӓ kendi diiştirsin”, — nışannadı Viorel Bostan.

Butakım, studentlӓr hem onnarın anaları- bobaları var nicӓ parolün yardımınnan kabletsinnӓr üüretim proţesın bütün informaţiyasını. Kendi notalarını kontrol etmӓӓ deyni studentlӓr lӓӓzım kişilik profilini yapsınnar platformada studii.md. Eer ana-bobalarda olarsa kolaylık kabletmӓӓ informaţiyayı, studentlӓr bunda bişey prost gӧrmeerlӓr.

Komrat devlet universiteti bu eniliklӓr iҫin taa bişey işitmedi.

“Eer bu verilecek universitetӓ kendi başına bu temada karar almaa, biz lӓӓzım olacȇk lafedelim fakultetlerdӓ da ҫӧzelim bu soruşu senatın oturuşunda. Bu sistemada var ii hem prost taraflar. Pek islӓӓ, ani bu sistema verer kolaylık hem studentlerӓ, hem onnarın ana — bobalarına control etmӓӓ üüretim proţesini. Ama bu Sistema işini başlasın deyni lӓӓzm maasuz programayı kurmaa, buna deyni lӓӓzım finanslar” ,- annattı Sergey Zahariya.

KDU studentleri kayıl bӧlӓ Sistema universitettӓ olsun.

“Bu bir ii platforma, neҫinki bizim ana — bobalarımız var nicӓ gӧrsünnӓr bizim notalarımızı hem angı predmetlerdӓ bizdӓ var zorluklar. Onnar var nicӓ bizӓ yardım etsinnӓr, neҫinki var uşaklar korkêrlar annatmaa kendi ana — bobalarına, bu platforma sa aҫık, bütün dooruluu gӧsterer”, — nışannadı KDU studenti.

“Bu bir ii ideya, pek uygun, neҫinki herbiri var nicӓ kullansın. Evdӓ bulunarkana, biz var nasıl kendi notalarımızı kontrol edelim, taa kolay bizӓ deyni”, — sӧledi KDU student.

Moldovanın başka üüretim kurumnarı gideceklӓr mi bu yoldan, geҫireceklӓr mi üürenicilerin başarılarını elektron uuruna – gӧsterecek vakıt.