Moldovanın genç liderlerin forumu ceviz ayin 12-dän 16-dan Leordoaea küündä, dinnenmäk bazasında geçti. Taa çöyu forumda pay aldılar gençlär Gagauziyadan, bütün devlettän hem Pridnestroviyadan. Proekti “Genç insannarın aktiv edilmesi hem cevaplı vatandaşlık”, angısına görä geçti forum, gerçekleştirdi «Gagauziyanın gençleri» cumnä kurumu.

«Gagauziyanın gençleri» cumnä Kurumu artık ikinci yıl yapȇr bölä forumu hem da dostlaştırȇr Moldovadan genç liderleri, angılar cümneyi ilerlederlär hem kendi ideyalarlan İT uurunda paylaşȇrlar. Forumun teması –«İT teknologiyaları nica cumnä ilerletmesinin instrumenti» («IT as a tool of local community development»). 60-tan zeedä genç lider kablettilär kolaylıı yapmaa kendi porektini. Olay 20-dän zeedä kasabalardan hem küülerdän bütün Moldovadan hem Pridnestroviyadan gençleri topladı.

8 trener Moldovadan hem Slovakiyadan menedjment hem İT uurunda kendi bilgilärlän gençlärlän paylaştılar.

Organizatorların birinin laflarına görä, forumun neeti –«birleştirmää gençleri bütün Moldovadan hem Gagauziyanın gençlerinnän becermeklärlän diişmää».

Nışannayacȇz, ani “Genç insannarın aktiv edilmesi hem cevaplı vatandaşlık”proektini, angısına görä forum geçti, finanslandı SlovakAid organizaţiyasınan hem gerçeklener «Gagauziyanın gençleri» cumnä kurumunnan barabar Slovakiya Dış Politika Asoţiaţiaţiyasınnan (SFPА).

 

Sergey Roşka