2019-cu yılda milli şarap günü nışannyacek kendi 18 yıldönümünü. Bu güzün yortu geçecek taa geniş, taa datlı, hem şen.

Canavar ayın 5 — dä hem 6 — da, Kişinöv kasabasında, büük milli topluşun merkezinda geçecek milli şarap yortusu. Bu olaya verilecek start ceviz ayın 28-indä şarap zavodlarında, nereyi var nicä gelsin hepsi isteyennär. Yortuda pay alacȇklar öbür devletlerdän hem bütünnä Moldovadan musaafirlär, artistlär, yapılacȇk “Şarap okulu” hem milli stilindä donatılı “çiftçilik aulu”.

65 – tän zeedä şarap zavodu pay alacȇk şarap günü yortusunda. Onnarın stendları erleşileceklär regiona görä, neredä bulunȇrlar onnarın üzümneri. Gagauziyanın şarap yapıcıları da pay alacȇklar bu büük olayda.

Bu yortu toplȇȇr Moldovanın hepsi şarap yapıcılarını. Önemli o, ani sıradan insannar tanışȇrlar şaraplarımızlan. Olacȇk degustaţiyä, tanıştıracȇz eni produkţiyamızı da: premial kaliteli liniya hem eni gazlı şarabımız. Bu bir ii kolaylık bizä deyni. İnsannar, angıları dadacȇklar bizim şarabımızı, ötää dooru var nasıl olsunnar alış — veriş partnörumuz”,- nışannadı Gagauziyanın şarapçılarından biri Vladimir Hmelevskiy.

Milli şarap günün musaafirleri var nicä kabletsinnär degustaţiya kiyadını 12 şarap kuponlarınnan, neredä olacȇk informaţiya şarap yapıcıları için hem kendi produkţiya için.

Bän büük havezlän gidecäm bu olaya. Bän vardı geldim Şarap yortusuna Komrat kasabasına, pek beenerim bölä olayları. Umutlanȇrım, ani Kişinöv kasabasında da kabledecäm çok pozitiv emoţiyaları. Milli şarap yortusu moldvanara hem gagauzlara deyni pek önemli bir yortu, Moldova dünnedä biliner kendi şarap tradiţiyalarınnan”, — paylaştı avtonomiyanın yaşayannarından biri.

Lääzım nışannamaa, ani Gagauziyada da Komratta her yılın güzün kasım ayın ilk pazarında Gagauz Şarap Yortusuna baalı yortu olaylar geçer. Bu yıl şarap festivali avtonomiyada geçecek kasım ayın 10-nda.

 

Natalya Radiş