Gagauziya aksakallar soveti yolladılarBakanık komitetinӓ ofiţiyal kiyadı, angısında isterlär ki avtonomiyanın üüretim kurumnarında yapılsın Gagauz Respublikanın prezidentin Stepan Mihayloviҫ Topalın yaşamasını annadan terbiyetmӓk olayları.

Bundan kaarӓ, aksakallar isterlär, ki kuvetlär ödesin hem koysun Stepan Topalın mezarına anmak taşını.

“Ceviz ayın 13-dӓ sovetin oturuşunda biz aldık karar, angısında danışȇrız kuvetlerimizä, deyni Stepan Topalın anmak günündä – ceviz ayın 28-dä avtonomiyada bir sıra olay geçdin:o günü Gagauziyada hepsi şennik olaylardan vazgeҫilsin, bayraklar indirilsin, bilim – aaraştırmak merkezi dä Stepan Topalın adına da konfereţiya hazırlasın” – dedi Gagauziya aksakallar sovetin başı Vasiliy Arnaut.

Stepan Mihayloviҫ Topal, 1991 yılda kendini dünneyä bildirmiş baamsız Gagauz Respublikasının ilk hem bir prezidentiydi. Gagauz Respublikası bittiydi 1994-cü yılda dekabrinin 23-dä, açan Moldovanın parlamenti kabletti Gagauz Eri avtonomiyası maasuz statusu iҫin kanonu.

Stepan Topal geçindi ceviz ayın 28-dӓ 2018 yılda. O 80 yaşındaydı.