«Gagauziya Radio Televizionu» kurumun gözledici sovetinä seçilmää isteyän kişilerindän az kim dokumentlerini verdi. Bu üzerä, dokumentlerin kabletmäk vakıdı taa 10 günä uzadıldı.

Halk topluşun başı Vladimir Kıssa aldı kararı uzaltmaa vakıdı danışmaların kableilmesi için ceviz ayın 12-dän 25- dän.

Lääzımnı dokumentleri var nicä getirmää Halk Topluşun işlerini götürän bakannıına, angısı bulunȇr Lenin sokaanda , №194, ikinci katta. Telefon: 0 (298) 2-39-71

Lääzımnı dokumentlerin listesi, angıları lääzım deyni gözledici sovetin azası erinä kandidat olmaa:

  • Danışma kiyadı (zayavleniye)
  • Avtobiografiya
  • İş erleri sıralama kiyadın kopiyası (trudovaya knijka — nın kopiyası)
  • Pasportun kopiyası
  • Universitet diplomu
  • Daavada kabaatlı bulunmaması için spravka (spravka o nesudimosti)

Dokumentlär kabledileceklär ceviz ayın 25- dän.

Büünkü günä gözledici sovetin azası erinä kandidat olmaa istemesini belli etti 4 kişi. Gözledici soveti kurulȇr 9 azasından.