Ceviz ayın 12-sindä cümnä organizaţiyası “Piligrim – Demo” geçirdi cümnä dartışmaklarını temaya: “Gagauziyada laf serbestlii zoorda mı?”. Bu dartışmakların önemli neeti — genç insannar katılsın Gagauziyanın en önemli problemaların diskusiyasında hem bulsunnar kolaylık kendi fikirlerini açılkamaa, korkmaadan azarlamaktan cümnä tarafından.

Dartışmakların payalannarı — Gagauziyanın okulların üürenicileri hem studentleri — iki komandaya bölüneräk, dartıştılar. Onnar tanıttılar kendi pozitiv hem negativ argumentlerini dartışmanın rezolüţiyasına görä.

“Büün biz tanıttırȇrız negativ komandasını. Bizim neetimiz göstermää, ani Gagauziyada yok zoorluk kendi bakışlarını serbest sölemää. Bän aldım karar bu dartışmalaklarda pay almaa, neçinki sanȇrım, ani bu herkerä bir ii kolaylık pozitiv emoţiyaları kabletmää, hem tema pek meraklı hem aktual. Sanȇrım, ani Gagauziyada var laf serbestlii, biz yok nicä söleyelim, ani o bulunȇr zoorda”- açıkladı kendi bakışını dartışmakların payalanı Ülarjı Stepan.

Payalannar yaptılar çıkış, ani bu tema lääzım taa sık cümnedä lafedilsin.

“Bizim komandamız baştan kararladı, ani dartışmakların temasını biz tutturacȇz. Biz isteeriz kaldırmaa bu problemayı cümnä uurunda. Sanȇrım, ani insannarın da taa çoyu sayȇrlar, ani Gagauziyada laf serbestlii zoorda bulunȇr. Biz bileriz, ani Gagauziyada laf serbestlii için insannarı azarlȇȇrlar.Hem bu taa çok mass mediyalara ilişer”,- sayȇr olayın payalanı Todieva Karina.

Dartışmanın temasın diskusiyasına teklif edildiydi regionun kuvetlerin temsilcileri, cümnä aktivistleri, jurnalistlär. Ama kuvetleri temsil edennär dartışmaklara ölä da gelmedilär.

“Piligrim – Demo” geçirdi aaraştırmayı genç insannarın arasında, deynı üürenmää, nicä gençlär annȇȇrlar laf serbestliini Gagauziyada. Bunu için dartışmakların payalannarına annattı “Piligrim – Demo” – nun başı Mihail Sirkeli.

“Aaraştırmamız gösterdi, ani Gagauziyada laf serbestliindä var problema. Büün biz hazırladık dartışmakları gençlär için, çaardık kuvetlerin temsilcilerini da, deyni gençlär onnara kendi bakışını açıklasınnar hem lafetsinnär kuvet temsilcilerinnän ne var nicä yapmaa, ki genişletmää koşulları laf serbestlii için Gagauziyada”- nışannadı Mihail Sirkeli.

Lääzım nışannamaa, ani dartışmaklar – var olan problemaları insanca çözmää sade bir yol. Dartışmaklarda herkerä var nicä açıklamaa türlü-türlü bakışları, fikirleri, kendi poziţiyasını programa kurallarına görä.

Dartışmaklar geçirildi “Laf serbestlii – o pek ii!” proektinä görä, angısını gerçekleştirer “Piligrim – Demo” cümnä kurumu: Freedom House in Moldova, Internews in Moldova, UKaid hem Usaid halklararası kurumnarın finans yardımınnan.

 

Natalya Radiş