Gagauz genç türkücüsü Olga Paçi çıkardı eni türküyü gagauz dılındä. Onun adı «Şen, şen». Kompoziţiyä internetä kolverildi ceviz ayın 11-dä.

Olga haberledi, ani eni muzika kompoziţiyası «Şen, şen» çalınȇr eni janrada zamandaş muzika stillerinä görä.

«Benim türkülerim bitki vakıtlarda hepsi gagauz dilindä, ama milli janrada. Bana geldi ideya yapmaa bir türkü eni zamandaş stilindä», — annattı GRT-ya türkücü.

«Şen, şen» türkünün laflarını yazdı Marina Kıssa, muzikayı — genç gagauz kompozitoru Konstantin Duşku.

«İslää olacȇk, er gagauz muzikası başlayacȇk ötmää şindiki tendenţiyalarına görä da çıkacȇk eni uura. Sanȇrım, ani gençlär beeneceklär bu türküyü, neçinki bölä janr şindiki zamanda pek popular. Türküyü yazarkana, keyfim iidi. Kompoziţiya pek yakışȇr oynamaa deyni hem ii keyfi yaradȇr», — paylaştı Olga Paçi.

«Şen, şen» türküsü Olganın repertuarında onikinci oldu. Genç türkücü haberledi, ani gelecek zamanda isteer bir albom çıkarmaa, angısına girecek 16 türkü.

 

Zinaida Efremova