Kişinöv kasabasında geçecek ȇtno — festival. Bu yıl olayda pay alacek 55 kultura etnik kurumnarı, angıları 20 ȇtnos gruppalarını tanıttıracȇklar. Festival geçecek ceviz ayın 15- dä, Ştefan çel Mare adına parkında.

Festivalin baş netti — korumaa hem ilerletmää Moldovada yaşayan halkların kulturasını.

XVIII devlet uurunda ȇtno — festival hazırlayacȇk ȇtnos uurunda baalantıları kaavileşrirmäk agenstvosu barabar Kişinöv kasabasının kuvetlerinnän hem etnik hem kultura kurumnarın koordinaţiya nasaatınnan.

Gagauziya kultura bakannıında haberledilär, kim temsil edecek gagauz halkını bu ȇtno — festivalindä.

«Festivaldä pay alacȇk «Düz Ava» ansamblisi, Kongaz küüyünün kultura evin kollektivi — onnar etno — evi göstereceklär musaafirlerä. Bundan kaarä, Gaydar küüyundän uşaklar göstereceklär milli giimneri. Hepsi isteyennerä teklif edilecek datsınnar gagauz halk imeklerini hem gösterilecek evceezin içindä tertiplik halk adetlerinä görä. Genç gagauz artisti Anna Dragu hem «Düz ava» sţenada üç nomer göstereceklär », — haberledilär kultura bakannıında.

Festivaldä, bütün gün sţenada entik kurumnarı bütün devlettän göstereceklär kendi hazırlanmış programalarını. Musaafirlerä verilecek kolaylık görmää incazanaat sergilerini. Bundan kaarä, herbir etnik kurumu gelennerä teklif edecek datmaa kendi milli imeklerini.

 

Zinaida Efremova