Anılmış gagauz türkücü Lüdmila Tukan çıkardı eni türkü toplumunu. Albomun adı «Gagauziya – Topraam», onun içinä girdi 12 türkü rus hem gagauz dilindä.

Lüdmila Tukanın bu türkü toplumu 6 –cı oldu. O hazırlandı bir yılın içindä. Toplumun baş türküsü — «Gagauziya – Topraam». Bu türkü — Lüdmilanın bitki eni türküsü. Lafları yazdı Olga İvoglo, muzikayı — gagauz kompozitoru Konstantin Duşku.

«Bendä var çok türkü patriotizm temasına, onuştan bu yılın içindä dä yarattık gagauz türküleri paalı Gagauziyam için. Ana topraamı pek severim. Burayı geldiynän, gün da başkatürlü şılȇȇr, ekmään dadı da hep başka türlü. Uzayktakan, pek özleerim ana topraamı, ana evimi » — paylaştı türkücü.

Herbir türkünün yaradılmasına çok kuvet veriler. O diil kolay iş, neçinki çok energiya, vakıt hem finans harcanȇr deyni albomnar çıksın, annadȇr Lüdmila.

«Kim sesleyecek bu türküleri, var nicä duysun o duyguları,angılarını bän savaştım geçirmää bu türküleri çalaarkan. Onnar — en derin, en pak, en sıcak duygular. Bän herbir türkümä koyȇrım canımın parcasını, da herzaman söleerim,ani herbir türkünün var kendi istoriyası. Bän sevinerim, ani albomnar çıkȇrlar, neçinki onnar benim istoriyam, benim adım. Saa olsunnar hepsi, kim yardım eder bana, deyni bu albom toplumnarı üzä çıksınnar» — dedi Lüdmila Tukan.

Büünkü gündä Lüdmila Tukanın var 80-dän zeedä türkü hem 6 albom. Ludmilaylan çalınan türkülerin çoyunu Gagauziyada çok kim sever.

 

Zinaida Efremova