Hepsi çiftçilär Gagauziyada çekettilär üzümü toplamaa. Toplanılmış bereketi şarap zavodları işledecek.

Bu güzün üzüm lääzım toplanılsın 5 bin gektara yakın baadan. Çiftçilik bakannıın uzmannarın bilgilerinä görä, hepsi baalardan lääzım toplanılsın 30 bin tonn üzüm.

«Sıcak bozmadı bereketi, neçinki çotuklar çok yıllık, ama bereket hep okadar olacek taa az geçän yıllara görä. Bu baalı ilkyazın razgelmiş hava durumunnan, çıkacȇk 8-9 bin tonn gektardan. Bereket ii, ama hep okadar da şarap fabrikaları yok nicä çok üzüm kabletsinnär, zerä birkaç yılın içindä şarap toplandı çok, neçinki üüsek uurda eksport yapılmaardı», — haberledi Çiftçilik bakannın başının yardımcısı Andrey Dimitroglo.

Şindiki zamanda toplanılȇr üzümün imäk hem tehnik soyları : «Sovinyon», «Aligote», «Şardone», «Fetäska». Taa sora toplanacȇk «Kaberne» hem «Merlo». Biraz taa geç da çekecek «Moldova» toplanılmaa. Bereketin bir payını sınır aşırıya satacȇklar, kalan üzümneri da kışın satmak için saklayacȇklar.

Bu yıl Moldovada, uzmannarın bilgilerinä görä, çitçilär toplayacȇklar 5,3 tonn gektardan. Çiftçi çorbacılıkların baalarında olacȇk 7-8 tonn gektardan.

2019 yılda üzümün evropa soyların bereketi er orta uurda 7-8 tonn gektardan toplanırsa, onun paası 4,25 – 4, 5 lei kila için kuracȇk. Eni baalardan – 4, 25 — 5,0 lei kila için alınacȇk, yazȇr agroexpert.md, dayanarak Çiftçilik ministerliin Şarap yapması izmetinın uzmanının Valeriu Çebotarin prezentaţıyasına.

 

Zinaida Efremova