Bakannık komitetın eni azaları, angılarına büün kayıllıını verdi Halk Topluşu, emin ettilär Gagauziyaya hem Moldovaya başkanın İrina Vlahın hem Halk Topluşun başın Vladimir Kıssanın yanında.

 «Respublika Moldova hem Gagauziya avtonomiyasının kalkınması için adȇȇrım vermää hepsi kuvedimi hem bilgilerimi Gagauziya halkına izmet etmää, saymaa Konstituţiyayı, devletin kanonlarını, Gagauziya temel kanonunu hem başka kanonları, başkanın kararlarını, korumaa demokratiyayı, insanın haklarını hem serbestliini, Moldovanın bütünlüünü, baamsızlıyını hem birliini»söleniler Bakannık komitetin azasının eminindä.

Bakannık komitetin azaları istediinä görä vardı nicä emin etsinnär rus, gagauz yada moldovan dilindä. Emin ettiynän, hepsi azalar emin tekstinini imzaladılar. Bu dokument, kanona görä, verildi Bakannık komitetin hem başkanın işlerini götürän bakannıın arhivinä.

Bakannık komitetin eni azaları için Gagauziya Halk topluşun deputatları seslerini büün — ceviz ayın 11-dä geçmiş oturuşunda verdilär.