Nicä medialarda tanımaa yalan hem manipuläţiya haberlerini üürendilär seminarda Komrattakı Dmitriy Mavrodi adına liţeyin büük klasların üürenicileri. Gençlerä annattılar mediya bilgilii için. Seminarı hazırladı “Gagauziyanın gençleri” cümne kurumu.  

Seminarda gençlerä annattılar, nicä haberleri taa doru okumaa, informaţiyayı okaarkana nicä aldanmamaa da düşünmekli haberleri okumaa. Bunnar için genclerä annattı Gençlik Merkezin başı Zahariy Dolomanji.

 «Annattım, ne o kritika düşünmesi, nicä haberleri okuyarkana, kendinä dooru soruşları koymaa, hem ne o mediya bilgilii. Biz oynadık oyun, gençlär yaptılar bir test. Biz bu treningi yaptık, ki gençlär taa aktiv hem bilgili olsunnar. Bölä olayları biz isteriz ileri da yapmaa. İsteriz, ki bizä yanaşık bulunan liţey hem Sport Bakannıı yardım etsinnär da gençlerimiz taa bilgili lacȇklar». – annattı Zahariy Dolomanji.

Treningtä pay alan çocuklardan biri açıkladı kendi bakışını, ani «Moldovada hem Gagauziyada var çök mass media, angıları bir, yada öbür politik kuvedinä işlerlär».

Başka genç olan söledi, ani « internettä vardı gördü, ani bir informaţiya her bir saytta diil bir türlü yazılı», şindi sa, nicä nışannadı genç olan, o annadı neylän bu baalı.

 «Pek sık olȇr, ani mass mediada bizi yalandırȇrlar. Bundan korunmaa deyni, lääzım kritik olarak düşünmää, da dooru soruşları önündä koymaa», — sayȇr delikannı.

Seminar yapıldı Gençlik hem Sport Bakannıın para yardımınnan.

Nışannayacȇz, ani “Gagauziyanın gençleri” cumne kurumu bölä mediya bilgilii temaya seminarı gençlerä deyni ikinci keret yapȇr.

 

Sergey Roşka