Bu yıl Gagauziya M.Maruneviç adına bilim – aaraştırmak merkezi (BAM) birinci klaslar için tiparlayacȇk gagauz bukvaları yazmak için ekli tefterini.

“Bu işi merkezimizin iş planına görä yapȇrız. Önümüzdä baştan koyuluydu dava kurmaa gagauz dilinin ilerletmesinä zaamet edecek proyektları” , — annattı BAM başının ışını götürän İrina Konstantinova.

Konstantinovanın laflarına görä, bu tefterlär yapılȇr| deyni uşaklar küçüktän üürensinnär ana dilindä doru yazmaa.

“Bu tefterin makedi gösterildi başkana. O onun tiparlanmasına izin verdi. Sanȇrım, yakında bu tefter büük tirajlan tiparlanıp hepsi okullara verilecek. Bu iş, uşakar gagauz dilini üürensinnär deyni, çok fayda getirecek” – paylaştı fikirinnän İrina Konstantinova.

Gagauz bukvalarını yazmak tefterlerin tiparlanacȇk tiraj 2000 –nä yakın parça kuracȇk.

Gagauziya üüretim bakannıın bilgilerinä görä, bu üürenmäk yılında gagauz okullarında birinci klaslarda üürenmää başladı 1822 uşak.

 

Avtor: Elena Ratkoglo