İrina Vlah Türkiyenin Spor Toto devlet kurumun başınnan Bünyamin Bozgeyiklän baktılar soruşları, baalı Komratta düzülecek eni stadionun işlerinnän.

Buluşmaya katıldı Türkiyenin boks federaţiyasının başı Eyüp Cözgeç da.

Türkiye temsil edenneri haberledilär başkanı, ani vizitin sırasında onnar tanışacȇklar stadionda büün yapılan işlärlan. Türkiyeye döndüynän dä, üürenilecek bilgilär açıklanacȇk Gençlik hem sport bakannıında, angısı gerçekleştirer bu proekti.