Komradın dışında dolaylamak yolunun düzmäk işleri nicä gider Gagauziyanın başkanını İrinayı Vlah haberledi ONUR Taahhut firmanın viţe – prezidenti İhsan Çetinceviz, yazȇr bakannık komitetin ofiţial saytı. Taa ileri bu türk firması Komratta dolaylamak yolunu düzmäk için hem Porumbey — Çimişliya arasında yolu yapmak için tenderları taradı.

Komradın dolayında yapılacȇk yeni yolun uzunnuu 18, 3 kilometra kuracȇk. Yol 2 taraflı olacȇk. Proektä görä yapılacȇk landşaft işleri, düzülecek yaamur suların akacak küvetleri, 6 köprü, aydınnatmak sisteması.

“İşlerimizin sırasında biz bir kaç zoorluklan karşı geldık. Onnarın beterinä proekti biraz diiştirdik, deyni eni yolun düzülecek erindä gelecektä topraan eroziyası olmasın. Buna bakmadaan, sizi inandırȇrım, ani işlär hep okadar üüsek uurda hem vakıdında yapılacȇk”. – nışannadı İhsan Çetinceviz.

Kendi tarafından, başkan şükür etti işadamını, ani proekti gerçekleştirmäk için kurulmuş firmayı Gagauziyada yazdırdılar. Butakım, kopmaniyanın işindän ödenecek vergilär avtonomiyanın büdjetinä geleceklär. Bundan karä, firmaya işä alınmış işçilerdän çoyu — Gagauziyadan.

“Firmanızın adı tanılȇȇr çok üüsek uurda. Biz isteriz ilerdä olacȇk başka yol düzmesi proektlarında da sizinnän barabar işlemää” – söledi İrina Vlah.

Başkan nışannadı, ani Komratta düzülän dolaylamak yolun işleri nesoy gider, kendisi gözledecek.