Kirez ayın 1-ndä 2018-nci yılda Korat kasabasında açıldı zanaatlar okulu “Zanaat evi”. Okulun açılması baalıydı uşakların koruması gününä. Bu ayırı bir er, neredä uşaklarda var kolaylık meraklı hem faydalı geçirmää vakıdını.

Zanaatlar okulunda büün dayman geler 50 üürenici. Burada uşaklar üürenerlär çölmekçi zanaatına, gips işlerini yapmaa, var nasıl üürensinnär hertürlü tehnikaları, oyuncak yapsınnar.

Uşaklar, angıları gezerlär zanaatlar okuluna, paylaştılar, ani burada dinnenerlär uroklardan sora:

Bän gelerim zanaatlar evinä okuldan sora. Bän burasını pek beneerim. En çok beni meraklandırȇr gipslan işlemää. Biz yapȇrız türlü oyuncakları, türlü figuraları. Evdä bendä var kendi ellerimnän gipstan yapılı Gagauziyanın gerbı”,- paylaştı zanaat okulun üürenicisi.

 “Burada bän üürenerim çölmekçı zanaatını, o bana pek meraklı görüner. En çok bän beendim çölmek yapmaa, benim işlerimdän birini bän baaşladım anama”,- annattı okulun başka üürenicisi.

”Sınır aşırıda zanaatlar okulunda işleyärkän , düşündüm, ani ii olacȇydı açmaa bizdä dä bölä okulu, gagauz kulturasını ilerletmää deyni. Düşündüm, ani olacȇk aktual, neçinki nicä küçüklär ölä da büüklär meraklanȇrlar el işlerinnän. Onnar ilerledeerlär insannarın kreativ becermeklerini, iilederlär el motorikasını, yaradıcılık talantını açȇrlar”,- dedi “Zanaat evi” okulun kurulması ideyasının avtoru hem başı Pötr Kapaklı.

Zanaatlar okulun üürenicilerin var kolaylıı kendi yaradıcılık işlerini okulda sergi setinä dizmää. Onnarı var nicä görsünnär Zanaat evini dolaşan musaafirlär. İşlerin taa çoyu yapılı gagauz kulturanın tematikasına görä.

Biz dirilderiz gagauz halk zanaatlarımızı. Biz işleyecez susklarlan, onnarın üstündä türlü gagauz ornamentlerini yakacȇz, taa isteeriz başlamaa bizim merkezimizdä gobelennarı örmää. Bu işleri yaparkana, isteeriz bizim kulturamızı, istoriyamızı, ornamentlerimizi ilerletmää, milli kulturamız ileri gitsin deyni”,- nışannadı Pötr Kapaklı.

Şindi zanaatlar okulunda açıldı dülger ustalıı bölümü. Onda uşaklar üreneceklär taftanın üstündä türlü resimneri çizmää, yapmaa skemneleri hem başka ev içindä kullanılacȇk tedarıkları.

Üürenmäk yılın çeketmesinnän zanaat okuluna var nicä gelmää saat 15.00-dän 18.00 — dän.

 

Avtor: Natalya Radiş