Elena Gümüşlü – Avdarma küüyünün yaştan büük yaşayannarından biri. Nicä dä çoyu Moldovanın üülen tarafında yaşayannarı, gördü hem geçirdi cengin hem aaçlıın bütün zorluklarını. Elena annattı interviyuda avdarma1563.md saytına, nicä zordu kurtulmaa o vakıtlarda.

Elena Gümüşlü duudu 1931 yılda. Elenanın aylesi o vakıtlara görä varlıklı sayılardı. Ama sora geldi vakıtlar, açan aylenin bişeyi kalmadı. Bobasını kapadılar hamazlıın beterinä. Orda da adam geçinmiş. Elenanın anası 4 uşaklan elindä yalnız kaldı. Onnar birerdä zorluu hem fukaarelii çekmişlär. Elena küsüylän sesindä getirer aklısına ceng vakıdını.

«Açan nemţelär geldilär, pek korkardık. Gezärdilär hem aktarardılar bütün küüyu.Onnara karşı gitmääzdi kimsey, zerä urardılar tüfektän, alardılar hepsini ne vardı. Onnardan kaarä vardı hamazçılar küülülerin arasında, gelärdilär da däärdilär imää yapmaa. Sora auşamnen gelärdilär, iyärdilär da gidärdilär», — annadȇr karı.

1946-1947 yılları , aaçlık vakıdını, Elena pek ii aklısında tutȇr. Karı paylaştı, ani o zaman pek çirkindi.

«Komuşularda vardı 10 can, kaldılar sade iki, kalanı öldü. Pek çirkin vakıttı, hepsi ölärdilär. Bişey imäärdik, ama nicä kurtulduk? Yazın yaamur yoktu, papşoy, booday olmadıydı, baalarda da üzümnär gömüldüydü toz içinä, üzüm dä olmaazdı. Hepsi aaç ölärdi. Kışın hepsi ölmüş insannarı bir kuyu içinä gömärdilär. Geçärkana mezarlıın yanından, görärdik, nicä köpeklär paralaardı onnarın güüdelerini. Pek çirkin vakıttı. İlkyazın pındık bulardık, çıkarardık da iyardik», — acıylan getirer aklısına Elena.

Açan çeketti kolhoz, işçi etişmääzdi. İnsan gidärdi işä, ama imää hiç yoktu. Fuukarelik hem yoksuzluk süräärdi taa 60 – nci yıllara kadar. Açan yaşamak biraz kolaylaştı, Elena evlendi. Kocasınnan 4 uşaa oldu. Yaşaardılar kavgasız, neçinki biri- birinä sesirgenärdilär. Elena çok zoorluk çekti, ama yaşamasını hep okadar gülümseyerek aklısına getirer.

 

Zinaida Efremova