Orak (iül) ayın çeketmesindän ilaçlamak vakıdını belli edän listelerär elektronik olarak sayıya koyulacȇklar. Onnarı var nicä olacek görsün devlet soţial kassası, deyni taa ii gözletmää hastaların ilaçlamak vakıdını hem vakıdında posobiyaları esaplamaa hem ödemää. Hep Orak ayın çeketmesindän diişti posobiyaların kabledilmesi, hem yardımı kabledän kategoriyalar da.

Harman (avgust) ayın 28-dan ilaçlamak vakıdını belli edän listelerär başladılar aktarılmaa elektronik sistemasına. Hastalar, nicä da ileri, kabledeceklär filaları iş erleri için. Hep bu vakıtta medik kurumnarında informaţıya ilaçlamak vakıdı için onlayn — platformasıda da olacȇk, deyni devlet soţıal kassası bilgileri taa kolay bulsun da kullansın.

Komrat dolay saalık merkezindä bu sistema taa çeketmedi işlemää. Şindiki zamanda ilaçlamak vakıdını belli edän listelereri elektronik platformasına yazacȇk uzmannar geçerlär üürenmäk seminarlarını. Yakın zamanda Saalık merkezi elektron sistemasına girmää deyni kabledecek maasuz “anatarları”, da başlayacȇk programaya bilgileri yazmaa, haberledi komrattakı saalık merkezin başın yardımcısı Valentina Fileva. Elektron bazasına gireceklär ilaçlamak vakıdını belli edän listelerär, angıları kapandılar orak ayın çeketmesindän sora.

«Eni kolaylıklar yardım edeceklär medik hem soţıal kassanın uzmannarına taa kolay işlemää. Eni elektron sisteması yardım edecek taa kolay belli etmää hasta insannarı, angılarında ilaçlamak listeleri açıldılar,ama bu insannarın kazanç parasından proţent gitmeer soţıal sigortalamak kassasına, neçinki onnar işleerlär diil ofiţial olarak», — açıkladı Valentina Fileva.

Valentina Fileva taa söledi, ani hastaların doktorlarlan kabledilmäk uuruna bu sistemanın giriştirilmesi zarar getirmeyecek.

Avtonomiya yaşayannarı paylaştılar, ne düşünerlär ilaçlamak vakıdını belli edän listelererin elektronik sistemasına yazılması için.

«Bilmerim, nekadar bu iş dooru olacek, nekadar o ilerledecek doktorların işini. Bu var nicä sade yardım etsin deyni informaţıya kaybelmesin».

«Sanȇrım, ani bu bir islää variant. İslää olacek deyni hem işa listeyi getirmää, hem da elektron formatında da olsun».

«Filalar hep okadar nezamansa kaybeleceklär, onuştan da elektron variantına geçerlär. Açan eni iş çekettiriler, ozaman zor, ama sora işleyeceklär da kimsey duymayacȇk, ani bu sistema var».

«Annayamȇȇrım bitkiya kadar neçin bu lääzım, ama sanȇrım, ki fayda getirecek. Kolay informaţıya bulunacek, kaybettiynän filayı, elektron sistemasında onu sora var nicä olacek bulmaa».

Eni elektron formatı ilaçlamak vakıdını belli edän listeleri sayıya koymak için yardım edecek doktorlara vermää spravkaları 10 günä kadar. Bolniţa listelerini var nicä olacek uzaltsın bir aya kadar doktorların konsultaţıyalarından sora. Devlet soţıal – sigortalamak kassası öder posobiyaları ilaçlanmak vakıdı için.

Eni kurallara görä, işi verän kurumu lääzım ödesin işçiya sade 5 ilaçlanmak gününü, kalan günnär ödener sigortalamak kassasından.

Bundan kaarä kassa belli eder ödemekleri oftiga, SPİD hem rak hastalarına da.Kim hasta uşaanı bakȇr, onnara da ödeniler posobiye. Hepsi ödemeklär yapılȇr devlet soţıal – sigortalamak büdjetindän.

 

Zinaida Efremova