Düşük soţial uurun grupalarından insannarı işä alan kurumnar devlet tarafından kabledeceklär subsidiyaları. Bu programayı giriştirer milli işi bullmaa yardım edän agentstvosu.

İş panayırında en çok düşük soţial uurun grupalarından insannar sayılȇr: gençlär, engelli insannar, kapandan çikannar, trafik hem zorba kurbannarı, narkotiklerä baalı hastalar.

Ekonomika agentleri, angıları alacȇklar işä bu kategoriyadan insannarı, var nicä kabletsinnär 6 iş ayın içindä heraylık 30% subsidiya. Bunu için haberledi Gagauziyada bulunan işi bullmaa yardım edän bakanın direktoru Natalya Miron.

İnsannar, kimin var işlän baalı sınırları, danışȇrlar bizä. Onnara biz işi bulalım deyni, biz ilkin bakȇrız iş verän kişilerin istemeklerini, uyȇr mı bizim kandidat bu işä, yada uymȇr. Eer insan kayıl olarsa bu işä, biz yollȇrız onu, ama, işi verän kişi da ona görä iş erini laazım hazırlasın.Büünkü günä kadar bölä örneklerimiz yok”,- nışannadı Natalya Miron.

Bu koşullar yardım edeceklär kabletmää geniş kolaylıkları, deyni hepsi insannar kendi profesiya becermeklerini işindä kullanabilsinnär.

Bän işlerim eni iştä artık yarım yıl, bän hepsini beenerim. Bana deyni yapıldı hepsi koşullar, benim kabinedım bulunȇr ilk katta, bendä yok eşik. Bu koşulları  verän yaptı bu koşulları”,- annattı Gagauziyanın yaşayanı Olesea Topal.

Eski iştä Olesea Topal karşı geldi diskriminaţiyaylan. Ona bramaadılar raat işlemää, paylaştı o.

Gagauziyanın bir iş adamı çiftçilik uurunda paylaştı bizimnän fikirinnän, ani engelli insannar çiftçilik uurunda işleyämeyeceklär.Ama öbür kategoriyalardan insannara o hazır almaa işä.

 

 Natalya Radiş