Komratta paklȇrlar Yalpu deresini, genişlederlär hem derinnederlär onun dibini. Bu proekti hazırladı Komrat kasabasının primariyası. Parayı verdi bakannık komiteti avtonomiyanın büdjetindän.

Yalpu deresi, angısı Komrattan geçer, gübürlü. Ondan raatsızlanȇrlar dereyä yakın yaşayan insannar. Yalpunun öbür tarafında yaşayannar derlär, ki: «yazın yok nica kendi evindä pençeriyi açmaa, çünkü pek prost bir koku geler». Kokular Komradın meydanınadan etişerlär. Yok nicä raat solumaa”, — derlär insannar.

Gübürlenmiş Yalpu deresi insannarın evlerindä taa bir problemayı yaradȇr. Onnarın maazaları er altından sızan suylan dolȇrlar.

Yalpu deresinin paklaması proektini Komradın kuvetleri hazırladı, annattı primar Sergey Anastasov.

«Parayi verdi Gagauziyanın Bakannık komiteti avtonomiyanın büdjetindän. Bu işlerä verildi bir million ley. Dereyi paklamaa biz çekettik Bucak küüyünün tarafından. Primariya kendi paraları da bu işä ekledi. Derä kasabanın merkezinin uurunda da paklanılacȇk. Hepsi işlär lääzım yapılsın bu yılın», — nışannadı Komradın primarı.

Gelecek yılda Gagauziyanın Bakannık komiteti Yalpu derenin paklaması için verecek para başka küülerä da.

 

Avtor: Sergey Roşka