Gagauz millet imekleri kiyadı tiparlanacȇk gelecek yılda. Onu hazırlȇȇrlar Gagauziya bilim – aaraştırmak merkezinin uzmannarı.

“Gagauzların adetleri hem imekleri” adlı kiyadını hazırlamaa deyni kararı bilim – aaraştırmak merkezinin uzmannarı kablettilär, neçin ani dedelerimizlän bilä gagauzların eski imeklerin reţeptları da gider.

“Gagauz imekleri – bizim milli kulturamız, angısı meraklandırȇr diil sade turistları, ama aaraştırıcıları da. Bu kiyatta biz annadacȇz imeklerimizin unikal özellikleri için. Bizim neetimiz onnarı korumaa” – söledi merkezin başı İrina Konstantinova.

Bu kiyat toplumu için materialları bilim – aaraştırmak merkezinin uzmannarı şansora toplȇȇrlar yaşlı karılardan. Bilgileri topladıynan, yapılacȇk kiyadın konţepţiyası.

“Gagauz milli imeklerin reţeptlarınnan kiyadına gireceklär suuk hem sıcak imeklär, tatlılar, alkogol hem alkogolsuz içkilär, hamurlu imeklär hem suuk zakuskalar. İmeklär pişirilecek da patredä çıkarılacȇk, yanında da yazılaçȇk adım-adım nesoy onnarı yapmaa”. — annattı Konstantinova.

Merkezin başı ekledi, ani yılın sonunadan kiyadın makedi gösterilecek. Kiyat tiparlanacȇk gelecek yılın.

Gagauz imeklerindän taa çok tanılan “gözlemelär”, “kıvırma” hem “kaurma”, “suannı”, “sarma” hem “turşu”.