Komratta geçirilecek Amerika kulturasının günü. Olaya hepsi gelecek insannarda olacek kolaylık amerikalı imeklerini datmaa, amerikalı sport oyunnarı oynamaa, amerikalı filmini siiretmää. Olayın maasus sürprizi olacȇk Amerikalı çalgıcıların konţerti.

Amerika kulturasının günü Komratta ceviz ayin 13-dä saat 16:00 geçecek. Bu olaya hepsi Komradın yaşayannarı hem musaafirleri var nicä gelsin, nışannadı primariyanın uzmanı Oleg Mavrodi.

«Amerika kulturasının günü Moldovada 5 kasabada geçecek. Bu festivali Moldovada bulunan Amerikanın elçilii yapȇr. Piar agentstvosu, angısı yapȇr bu olayi, primariyaya danıştı. Biz bu olaya sade güvenlik tarafından yardım edecez. Orada olacek sport bölümü, amerikalı imeklerin sofrası, Amerika proektlerin sergisi, gösterilecek bir müzikl, angısının adı «La-la lȇnd». Taa çalacȇklar iki muzika grupası Amerikadan», —  annattı Oleg Mavrodi.

Lääzım nışannamaa, ani ilerdän Amerika kulturasının günü yapılardı Komat Devlet Universitetindä, neredä studentlerä annadardılar amerikalı üürenmäk programaları için.

 

Avtor: Sergey Roşka