Valkaneş kasabasında belli edildi tutuşmak olayları kasabanın gübürlük erlerindä. Bu olay gücendirdi dil sade cümneyi, ama Hatalı Olayların Ministerliini, “Apa-Canal” primariyanın işçicileri.

Ceviz ayın 2-sindä sabaalendän saat 16.00 kadar Hatalı Olayların Ministerliin işçicileri sündürärdilär ateşi kasabanın  gübürlük erlerindä. Başardıynan hepsi işleri Hatalı Olayların Ministerliin işçicileri  gittilär, ama 25 minuttan sora oldu eni danışmak, ani genä var yangın gübürlük erlerindä daalıın yanında.

Enidän gelip bu erä, 50-80 metra daalıktan bulundu yanık avtomobil tekerlek dış rizinası. Bundan kaarä dil uzakta bulundu avtomobil koltuu, angısını hep okadar yanmaa brakmışlar daalıkta.

«Biz var nicä söleyelim, ani bu olay haliz bir vandalizm olayı. Büünkü gündä  poliţiya uzmannarı aarȇrlar insannarı, kim tutuşturdu gübürlük erlerini. Bu insannarın yapıların beterinä kasabanın yaşayannarı, angıları yakın bu erlerä yaşȇrlar, çekerlär zeet. Büünkü gündä o ölä sokaklar, nicä Komsomolskaya, Jukovskoe, kirez ayın 28-in sokaa. Hepsi maasuz uzmannarı hızlı geldilär yangın erinä da başladılar çalışmaa ateşi sündürmää deyni, bulmaa yangının sebeplerini,”- söledi Valkaneş kasabanın başı Viktor Petrioglo.

Bölä yangınnar olmasın deyni lääzım profilaktika kurallarını saymaa. Onnar için annattı ekspert Evgeniy Kamenşik

«Gübürlükleri getirdiynän onnar lääzım örtünsünnä er topraannan. Bu yapılȇr, ani gübürlük kalmasın açık, kuşlar var nicä daatsınnar onu kasabalara, küülerä, hem tutuşmasın da. Bunnarı kimsey yapmȇȇr hergün. Bölä problema var bütün Moldovada. Benim bakışıma görä,  bu iş lääzım çözülsün erindeki kuvetlerin yardımınnan», — çizgiledi Evgeniy Kamenşik.

Gübürlük erlerindä yangın tütünü var nicä prost etki yapsın insanın saalıına. Eer insan çok vakıt soluyacek bu tütünnän var risk, ani o ansızdan ölsän var nicä. İnsanın sırtısında  toplanȇr kanţerogennar, bu takım var nasıl olsun paraliç ceer hastalıı olsun, söleerlär mediţina işçicileri.

 

Avtor: Natalya Radiş