Harman ayın 24-dän 31-nädän Uzbekistanda Samarkand kasabasında geçti 12-nci halkarası festival “Sharq taronalari”. Bu yortuya katıldı 72 devlettän ansamblilär, çalgıcılar, muzikantlar, oyuncular, jurnalistlär hem ekspertlar.

Festivalin açılışına geldi Uzbekistan prezidenti Şavkat Mirziöev. Hepsi katılan devletlerin bayraklarını çıkardılar. Festivalin payalannarı iki uurda kendi türkülerini tanıştırdılar: halk muzika hem şindiki muzika, türkü, angısı yaradıldı adet metodun yardımınnan.Festivali hazırladı Uzbekistan kultura ministerlii, o festivalin içindä geçti bilim konferenţiyası da.

Uzbekistan kultura ministerliin ministrusu görüp GRT kanalında Bahçe festivalini, verdi izin, ani Todur Zanet kabletsin kişi çaarısını. O kabledip bu çaarı,  pay aldı festivalin bilim konferenţiyasında.

“Benim dokladım adıydı “Yamuru çaarmaa milli türküleri”. Bän hazırladım birkaç fragment nicä çalȇrlar, nicä bizim uşaklar gezerlär, serperlär, çalarak gaguz halk milli türkülerini : “Pipiruda türküsü”, “Germançu”, “Menevşa”. iki da fragment tanıştırdım  eni türkülerdän , angılarını biz bulduk ekspediţiyada “Länka” hem “Master Gandü”,- açıkladı gaguz yazıcısı  hem poet Todur Zanet

Gündüz kultura programası, bilim konferenţiyaları geçti. Avşamnen dä muzika yaraşmakları oldu. Muzika festivalin sonunda oldu yortulu havada ateş oyunnarı. Gagauz yazıcısı Todur Zanet paylaştı kendi duygularınnan bu yortu için.

“Saa olsun Uzbekistan. Pek ii geçti bu yortu.  Pek çok yapılȇr kultura ilerlemesi için.Uşakları üürederlär onnarın milli instrumentlerindä çalmaa, sanȇrım, ani birkaç yıldan sora onnarın artık milli muzikaları, milli türküleri ilerleyecek. Uzbekistan evelki, istoriyalı bir devlet. Kendi istoriyasını korumuş, bu gün hem toprak altında hem toprak üstündä zeginnii var”,- annattı Todur Zanet

Gagauzları bilsinnär deyni  Todur Zanet baaşladı Samarkant Devlet Universitetinä 3 kiyadı, neredä açıklanȇr gagauz masalları, türküleri, adetleri. Uzbekistan milli konservatoriyası da taa çok meraklandı kiyatlan, neredä açıklanȇr halk gagauz türküleri.

Maasuz nominaţiyalarda ödülleri aldı Uzbekistan, Kırgızstan, Azerbaycan, Mongoliya, Rusiya, Amerika, İran kollektivleri.

 

Avtor: Natalya Radiş