Çiftçilär için geldi en kızgın zaman. Bu vakıtta kırlarda hem başçalarda bereket toplanılȇr. Kırlarda semiçka hem papşoy toplanılȇr.

Semiçka  bu yıl ekili 29 bin ektarda. Bu yıl semiçkanın bereketi orta uurda bekleniler. Bu yıl papşoy ekildi 15 bin ektarda. Yaz ayların sıcakların hem yaamurların yoksuzluun beterinä bu yıl papşoy bereketi az olacek, haberledi Çiftçilik Bakannıın başın yardımcısı Andrey Dimitroglo.

«Şindi çeketti ölä bir zaman, açan çiftçilär birkaç iş birdän yapȇrlar.Üzümnerin birboyu çeşitleri şansora çekettilär toplanılmaa. Avtonomiyada var 5 bindän zeedä gektar üzüm. Bundan kaarä meyvalar da toplanılȇrlar başçalarda. Raps kulturası da baaşladı ekilmää topraklarda. Hazırlanȇrız 5 bin gektar ekmää, şindiya kadar binä yakın gektar ekildi. Çiftçilär hazırlanȇrlar kışlıkları ekmää, getirerlär tuumnarı. Bu yıl kışlıklar ekileceklär 40 bin gektarda», — haberledi Andrey Dimitroglo.

Bütün Gagauziyada büünkü gündä giderlär işlär kırlarda ekmäk için. Ceviz (sentäbr) ayın ortasında kışlıklar ekileceklär.

 

avtor: Zinaida Efremova