Gençlär için retro-tehnika festivali Komrat gençlerin merkezindä (Mavrodi liţeyin önündä) geçecek. Hepsi kim isteer, var nasıl gelsinnär ceviz ayin 7-dä, saat 11-dä.

Gençlerin merkezinin direktorunun Zahariy Dolomanjinın laflarına görä, bölä festivalı yapȇrlar, ki gençlär bilsinnär kompüterların oyunnarın istoriyasını, hem göstermää gençlerä, niça kompüterlar Moldova devletinä girdilär.

«Sergidä olacek türlü-türlü kompüterlar: eski da, eni da. Rusiyanın bilim hem kultura merkezi Moldovada bizä yardım etti yapmaa bu oluşu. Onnarın yardımınnan biz yapacez bölä sergii. Olacek bir okuyucu Kişinöv kasabasından, o annatacek sergiiçin hem da söleyecek her bir kompüterların istoriya için. Çok kişi gelärsä, biz bu sergisiyi öbür haftada da yapacez. Hepsi kim isteer, var nasıl gelsinnär, yada bizim saytımızda yazılsınnar», — nışannadı Dolomanji.

Gençlerin merkezin direktorunun Zahariy Dolomanjinın laflarına görä, bir baaşış gibi gençlerä deyni olacek, ki her bir kişidä kolaylık olacek eski kompüterlarda oynamaa.

 

Tekst: Sergey Roşka