Kasabanın nasaatı kararladı Kotovskogo sokaanda şafk sistemnarını diiştirmää hem trotuarları yapmaa. Kasabanın başın laflarına görä proiektın ilk etapı çekettirelecek.

Gelecek zamanda, açan kanalizaţıya hem su sistemaları geçireceklär bu sokakta, bütün sokaan üstünä plitka isteniler koymaa, haberledi Viktor Petrioglu.

«Gelecek yılın ilkyazında trubalar koyulaceklar su sisteması için, hem plitka bütünnä yolda koyulacek. Bizdä var proiek deyni şafkı geçirmää  -250 bin lei hem 200 bin lei deyni şindi trotuarları yapmaa», — dedi Petrioglu.

Primarın Viktor Petrioglunun laflarına görä yolun üstünä plitka koyulacek 2020 yılda, açan su hem kanalizaţıya sistemnarı başarılaceklar koyulmaa bu sokakta.Para deyni giriştirmää proiektın ilk payını, verildi erindeki büdjettan.

 

 

Аvtor: Zinaida Efremova