Kulturanın hem bilim ministeri söler, ani paraları okullarda toplamaa olmaz, haberlener moldpres.

Kultura hem bilim ministeri direktorlara hem üüredicilerä heberledilär, ani onnar lääzım dikat olsunnar, ki okullarda korupţiya olmasın. Bölä oluşlarda, açan kurupţiya olȇr, lääzım korupţiyaylan güreşmäk merkezinä danışmaa.

«Üüredici zaanatı – bu bir pek ii hem üüsek uurda bulunan zaanatı, hem korupţiya bu zaanatta olmaz», — söleniler ministerkiin pres-reliztä.

Ama kimär üürenacinin ana-bobaları kayıl oldular, ki lääzım toplamaa paraları okullarda.

«Bana taa ilin vermää paraları, da benim uşaam pak okula girsin. Açan biz üüredicilerä baaşış için paraları toplȇrız, sayerım, ani bu dooru, çünkü onnar çök kuvet koyer, ki bazim uşaklarımız üürenmiş olsunnar, da bişey prost bän burada görmerim.», — nışannadı ana-boba.

«Acan sölerlär paraları toplamaa uşakların neetlerä, bu başka türlü, ama açan sölerlär, ani klasta remont lääzım yapsınnar, bu biraz başka türlü iş. Bän nedän işittim, ani kimär Gagauziyanın okullarda üüredici kendi söler üürenicilerä, ne o isteer duumaa gününä. Bän düşünerim, ani üüretim bakanıı, lääzım taa derindän bu sooruşu üürensinnär. Bölä işlärolmaz.», — nışannadı taa bir ana-boba.

Tretiyakov adına liţeyin direktotu Polina Pıntä nışannadı, ani her bir okulda var kendi ana-bobaların asoţiaţiyası, angısı konona görä olȇr.

«Bän tanıştım benim üüredicilerimi bölä kanonnan hem da var nica söleyim, ki bizim liţeyimizdä bölä işlär yok», — haberledi Pıntä.

Önce, presa haberlenärdi, ki kimär okullarda dil kanonca paraları toplanardılar. Dil çoktan bir mamu internettä yazdı, ki o kayil dil, ani lääzım toplamaa paraları okullarda.

 

 

Tekst: Sergey Roşka