Ceviz ayın 1-indä Kiriet küüyündä kultura evin açılması geçti. Proekt yapıldı TİKA agentstvosın hem Gagauziyanın bakanık komitetin yardımınnan.

TİKA agentstvası katılȇr Moldovanın proektlarına. Kiriet küüyündä bu ilk yapılı proekt.

“Sanȇrım, ani bizim işbirliindä olacek devam etmäk. Kultura, soţial, infrastruktura uurlarda proektlardan kaarä lääzım yapmaa proektları çiftçilik sektorunda da. Lääzım açmaa eni iş erlerini. Bizdä var artık görgü bu uurda başka devletlerdä dä. Biz hazırız kullanmaa onu burada da,”- nışannadı Tika başkanın yardımcısı Birol Çetin.

Kiriet küüyün Kultura evi bütünnä diişti. Remont işleri yapıldı siiredici zalda, sţenada, yardımcı yapılarda, diişildi fasad, basamaklar hem yapın içindeki interieri.

Gagauziyanın başkanı İrina Vlah adaadı, ani kultura evin kapuları herzaman açık olsunar, zal da olsun dolu musaafirlärlän.

“Gagauzların kulturası zengin yortularlan. Diişilmiş kultura evi  oldu bir ii er, neredä var nicä milli gagauz yortularını geçirmää. Burada Kiriet küüyün yaşayannarı hem musaafirleri var nasıl seslesinnär gagauz türkülerini, siiretsinnär halk oyunnarı hem kaldırsınnar kendi keflerini,”- nışannadı Gagauziyanın başkanı İrina Vlah.

Küüyün primarı Valentina Kaykı şükür etti türk tarafını yapılmış remont işleri için.

“Pek sevinerim, ani bizim küüyün kultura evi başlȇȇr yaşamasını pak yapraktan. İsteerim şükür etmää bizim musaafirleri Türkiya devletindän. Büün yapılȇr büük proektlar Gagauziyanın ilerlemesi için. Çok işlär artık yapıldı avtonomiyanın kasabalarında, küülerindä, biz pek şeniz, ani bizim küüyümüzü dä unutmadılar,”- çizgiledi Valentina Kaykı.

Dört yılın içindä Gagauziyada rekonstrukţiya işleri yapıldı 12 kultura evlerindä. Komratta hem Kiriettä TİKA agenstvası remont işlerini finansladı.

 

 

Avtor: Natalya Radiş