İlk çan ötmesi hem Bilgilerin günü geçti G. A. Gaydargının adına liţeyinda. Uşaklar yortulu gimniydilär, ellerindä çiçekleri tutardılar hem yalpak gülümsäydilär.

Uşaklara, kim ilk sıra okula geldilär, seftä çan öttü. Başka üürenicilerä da var neya sevinmää, neçinki onnar enidän buluştular kendi dostlarınnan hem sevgili üüredicilerinnän.

«Bän özlediydim okulu, kendi klas arkadaşlarımı hem sevgili üürediciykamı».

«Pek sevinmedim eni üürenmäk yıla, istäärdim taa dinnenmäk vakıdı illerlesin, ama başka taraftan sevindim, ani buluşmaa var nicä dostlarlan, da hergün onnarı görmää».

Gavriil Gaydarjının adına liţeyın başı Lüdmila Gorbunova üürenicilerä hem üüredicilerä sıcak laflarlan daanıştı.

«Uşaklara — meraklı üürenmäk yılı olsun, uroklar hem olaylar ii geçsinnär. Üüredicilerdä da olsun saalık, saaburluk hem dayanmak!».

Eni üürenmäk yılın çeketmesini – o bir meraklı yortu, urguladı liţeyın üüredicisi.

«Bu üürenmäk yılda isterim, ki üüredicilärdä, benim kollegalarımda ozlun herzaman olsun saalşk, deyni hergün onnar ii keflär işa gelsinnär, deyni bütün üürenmäk yılı nicä bir kıpım geçsin. Uşaklarda da ko olsun büük havez üürenmääbütün yılda».

Analar- bobalar adadılar, ki üürenicilerdä olsun ii notalar, üüredicilerdä da saalık hem dayanmak olsun.

«Bu yortulu gündä hepsinä adȇȇrım saalık, kısmet hem ii başarları!».

«İlk sıra okula uşaa getirdik, büün ona deyni bir büük gün, neçinki duuma günü dä. Bän da hep başardım bu liţeyı, da sevinerim, ani benim uşaam da burayı gezecek. Bilerim, ki uşaklar gözäl başaraceklar bu üürenmäk yılı».

«Üüredicilerdä dayanmak hem saalık olsun, neçinki bütün cannarını bizim uşaklara vererlär. Ko olsun hepsi islää».

Eni üürenmäk yılında G. A . Gaydarjının adına liţeyinda üüreneceklär 685 üürenici 24 klasta. Liţey bu yıl kabletti 59 uşak ilk klaslara. Bundan kaarä liţeyı bu yıl başaraceklar 29 üürenici real profilindän hem 28 gumanitar profilindän.

2019 yılda, Kasım ayında G. Gaydarjının adına liţey kendi 30 – cu yıldönümünü nışannayacek.

 

Аvtor: Zinaida Efremova