Komrat muniţipal Soveti kabletti kararı vermää 200 bin lei deyni tertiplemää Yalpu derenin dolayını. Sovetin oturuşu geçti büün harman ayın 30-da.

Primarın yardımcısı Georgiy Sarı haberledi,ani primariya pay alȇr «Apele Moldovei» (Moldovanın suları) proektında, angısına görä yaşamak punktları lääzım eşilletmää. Bu proekttä pay alarkana, lääzım onun paasının 25 % dini kontribuţiya olarak yattırmaa. Gelecek zamanda, Yalpu derenin dolayında koyulacȇk skemnelär, aşlanaceklar aaçlar, yapılacȇk trotuarlar.

«Biz istedik Yalpu deresindän çeketmää işimizi, getirmää orayı kara topraa, angısı alınȇr dolanmak yolundan, bu toprak pek faydalı. İsteeriz onu yaymaa derenin dolayına, hem orayı islamak sistemalarını geçirmää», — açıkladı Georgiy Sarı.

Yalpu derenin dolayını tertiplemäk proektın paası 600 bin ley kuracȇk, haberledi Georgiy Sarı.