İnternetta, instagram soţial saytında «ИА moldovaliberă» profili yaydı haberi, ani Valkaneş kasabasında zihirli yılannar peydalandılar. Valkaneşin başı Viktor Petrioglu GRT – ya cevap verärkana, dedi, ani kasabanın yaşayannarından ölä bişey işitmedi.

Haberdä yazȇr, ani bu profilin okuycuların biri aalaştı onnarın redakţiyasına, yollayıp yılannan patretlerini da, angısını bulmuşmuşlar onun ana –boba evindä.

«Çoyundan şansora işittik, anik görmüşlär bölä yılannarı. Büün kocam da garajların yanında görmüş» aalaşan yaşayankanın laflarını belli eder haber sızıntısı.

Bu haberi yayan sızıntı yazȇr, ani danışmış Valkaneş kasabasının primarına, deyni kabletmää olaya baalı komentariyaları, ama Viktor Petrioglu onun mesajlarına bakmamışmış.

GRT –nın redakţiyası danıştı Viktor Petriogluya deyni belli etmää var mı Valkaneştä ölä bir olay, osa yok mu.

«Administrţiyaya ilannarın peydalanmasına, yada dalamasına bir da insan aalaşmadı. İnsannar bizä danıştıynan, biz savaşȇrız tez çözmää peydalanmış soruşları», — dedi Valkaneşin primarı.

Lääzım urgulamaa, ani sızıntı haberi yazdı, dayanıp sade bir kişinin aalaşmasına.Onun instagramda profili sa tanımayan insannardan kapalı. Valkaneşta yılannar sarmış haberi yayan sızıntısının da kendi ofiţial saytı yok.

 

Avtor: Zinaida Efremova