Bu yıl komrattakı Mihail Çakir adına pedagogika kolledjı kabledildi 170 abiturient. Dokumentlär kabledilärdi orak ayın 15 –dän harman ayın 3-dän.

Üürenmeyä alınmış 80 student kazandılar büdjet erini, kalaanı 90 üürenici üüreneceklär kontraktlan.

« Studentlar alındılar üürenmeyä 6 zaanata: «başlankı klaslarda üüredici», «uşak başçasında terbiyedici», «muzika üüredicisi okullarda», «soţial uurunda assistent », «turizm uzmanı», «administraţiya uurunda izmetlär hem dokumentlarlan işleyän uzman»», — haberledi Mihail Çakir adına pedagogika kolledjın başı Mariya Tanasoviç.

Kolledjda studentlar üürenerlär 4 yıl. Bu vakıdın içindä üürenicilär istediinä görä var nicä versinnär bakalavr uuruna ekzamenneri. Butakım, kolledjı bitirdiynän, onnar kablederlär iki diplom: bakalavr uuru için hem zanaat uzmanı için.

Kolledj uzaktan gelän studentlerinä verer kalmak erini. Onun paasının 60 %-tını öder devlet, student öder sade 40%-tı, dedi Mariya Tanasoviç.

Kolledja üürenmää deyni gençlär geler bütünnä Gagauziyadan hem yakın dolaylardan.

Komrattakı M.Çakir adına pedagogika kolledjında üürener 515 student.

 

Avtor: Zinaida Efremova