Çadır muniţıpiyasında Lomonosov sokaanda (Lenin sokaandan Budjakskaya sokaanadan) düzelär yolu hem trotuarları yapȇrlar.

Lomonosov sokaan yol üstünün düzülmesinnän bu yolun büyecek geçmäk kolaylıı. Bu sokaan bu payında pek çok transport hem insan gezer. Onu çoktan lääzımdı yeniletmää, haberledi Çadır kasabasının başı Anatoliy Topal.

«Lomonosov sokaanı aykırlȇȇr Lenin sokaa, da yolun bir tarafında, ani kasabanın merkezinä taa yakın, koyuldu eni bordürlar. Şindi trotuarın üstünü düzerlär brusçatkaylan. Sentäbr ayın sonunadan biz yolun bu payını asfaltlan örtmää plannȇȇrız. Yolun ikinci payında, angısı “Vatamaniya” dolayına doru gider, hep bordür koyulacek hem brusçatka döşenecek. Bundan sora asfalt döşenecek bütünnä yola. Yaşayannar büük havezlän bekleerlär işlerin bitmesini» — dedi Anatoliy Topal.

Yolu düzmäk işleri ödeneceklär kasabanın büdjetindän. Asfaltın dökülmesi geçirilecek «İslää yollar — 2» milli proektınä görä. Bütünnä proektın paası yarım million leyi geçecek. İşleri bitrmää plannȇrlar ceviz (sentäbr) ayın bitkisinädän.

 

Avtor: Zinaida Efremova