Bakannın komitetin eni azaların kandidaturalarını İrina Vlah  açıkladı cannı yayında soţial mediyalarda.

Başkanın ilk yardımcısının erinä teklif ediler Anatol Usatıy.

“Anatol Usatıy işledi ekonomika hem infrastruktura ministerliindä. Bitki 4 yıl da o işledi devletin Hükümetindä. Anatoliy Andreeviçin var çok becermekleri hem bilgileri yol düzmesi hem bölgä ilerletmesi uurunda», —urguladı İrina Vlah.

Başkanın yardımcısının soţıal soruşlarında erinä başkan teklif eder brakmaa Olesäyi Tanasoglo.

«Bitki dört yılda o gösterdi kendisini ii uurda. Olesä Födorovnada var sistemalı bakışı hem annaması, nicä illerletmää Gagauziyanın soţial sferasını», — dedi başkan. 

İleri dooru avtonomiyanın başı sıraylan açıkladı kimi teklif ediler bakannık komitetin profil bakannıkların başına koymaa. Lääzım nışannamaa, ani kandidatların arasında var birkaç eni ad.

Başkanın işlerin hem Bakannık komitetın işini götürän bakannın başın erinä teklif ediler brakmaa Olgayı Mitioglo.

Ekonomika ilerletmesinin bakannıın öndercisin erinä  isteniler Natalia Çuvalskaya. Bu erdä şindiya kadar çalışardı Aleksandr Kiseev. Başkan taa haberledi, ani teklif edcek Gagauziya Halk topluşuna kayıl olmaa bu bakannıın strukturasına teklif edilän diişilmeklerinnän, neçinki turizm bölümünü isteniler geçirmää bu bakannıın altına.

4 yılın içindä Gagauziyanın turizm sektoru başladı ilerlemää, onuştan ona şansora lääzım ekonomika tarafından da bakmaa. Butakım,bu bakannın adına eklenecek «hem turizm» lafları», — açıkladı başkan.

Doyçeva Tatianayı teklif ediler inanslar bakannıın başında brakmaa.

Vergi kontrolü bakannıın başına koymaa İvanna Avramovayı.

Çiftçilik Bakannın başı erinä teklif edildi Andrey Dimitroglo. (İlerdän Çiftçilik bakannıın başıydi Aleksandr Kendigelän). Andrey Dimitroglo sa şindiya kadar Çiftçilik Bakannıın başın yardımcısıydı.

Düzmäk işleri bakannıın başına teklif ediler İvan Kolioglo. Şindiya kadar bu erdä işledi Nikolay Konstantinov.

Kultura bakannıın başına teklif ediler brakılsın  Marina Semönova.

Gagauziya Üüretim bakannıın başına isteniler Natalia Kristeva. Şindiya kadar Sofia Torlak bu bakannın öndercisiydi.

Saalıı koorumak bakannıın başın görevinä teklif ediler illeri dooru da brakmaa Svetlana Dulevayı, Gençlik hem sport bakannıın başın erinä – Aleksandr Stoyanogloyu hem İnformaţıyayı koorumak bakannıın başında brakmaa Topal Viktoru.

İç işleri bakannıın başına teklif ediler Oleg Çebotar.

Dolay administraţiyaların başında isteniler kalsınnar: Komratta – İvan Topal, Valkanetä – Vasilisa Veliksar, Çadır dolayın başına da geçirmää Georgiy Marangozu.

Mariya Maruneviç adına aaraştırmak merkezin öndercisini teklif edildi brakmaa İrinayı Konstantinovayı.

Bundan başka, başkan teklif etti Halk Topluşuna Bakannık komitetın strukturasında eni bölüm kurmaa  — İnvestiţiyalar hem Ȇksportlan zanaatlanacȇk  agentstvosunu. Bu kurumun başına da teklif ediler Natalia Kojolar.

İrina Vlah nışannadı, ani Bakannık  komitetinä teklif edilän kandidatların orta yaşı 44 yaş kurȇr. Hepsi kandidatların var universitet diplomu, ikisi onnardan bilim doktoru, 7 kişidä var master uuru. Bakannın komitetinä kandidatların arasında var 7 ürist, 5 ekonomist hem başka uurlarda uzmannar. Milletlik uurunda: 18 gagauz, 2 moldovan hem 1 bulgar.

Eni kandidatları lääzım olacȇk baksın hem kabletsin Gagauziyanın Halk Topluşu.