Büün pravoslav hristiannar bakȇrlar Panaya gününü. Bu yortuya baalı Gagauziyada 5 klisenin kurbanı kutlanılȇȇr. Yortulu olaylar geçer Kopçak, Çeşmä, Gaydar, Tomay hem Kirsovo küüyülerindä.  

Panaya günündä hepsi pravoslav klisilerdä sabaalen geçti yortulu dua okumaları. Gagauziyanın küüyülerindä, angılarında büün kliselerin kurbanı bakılȇr, slujbadan sora kliseyä gelmiş insannar adetçä kurban sofrasına buyurȇrlar.

Bugün Kopçak, Çeşmä, Gaydar, Tomay hem Kirsovo küüyülerindä hep ölä türlü yortulu olaylar geçer.

Kirsovo küüyündä halk imekleri festivali yapılacȇk. Stadionda geçecek türlü sport yarışmakları. Auşamüstü yapılacȇk konţert.

Kopçak küüyündä yortu şannı açılacȇk meydanda. Saat 13:30 başladılacȇk “Baur-2019” milli imään festivali. Sucuk yapan ustalar yarışacȇk kimin sucuu taa datli. Festival ilerleyecek konţertlan bilä, angısına katılacȇklar “Baur-2019” halkarası festivalin payalannarı. Bütün gün küüdä sport olayları da geçecek.

Gaydar küüyündä da hep ölä plannandı sport yarışmakları hem yortulu konţert.

Çeşmä küüyündä dä bügün stadionda yarışmaklar geçer, auşamnen da erli muzıkantlar vereceklär konţert.

Tomay küüyündä büün adetçä ayıracȇklar en gözäl podvoriyeyi hem sokaa. Auşama orada da küüyücülerä verilecek konţert. Sora da yortu ilerleyecek horuylan hem salütlan.